Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie
Piotr Nawrotkiewicz

 
WYSZUKIWARKA
 
Mieszkanie 4-pokoje
Podstawowe informacje:
Data: 2022-08-09
Godzina: 08:50
Przedmiot sprzedaży: Mieszkanie 4-pokoje
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Piotr Nawrotkiewicz
Cena wywoławcza: 178 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Mieszkania
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 43034/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Piotr Nawrotkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 09-08-2022 r. o godz.08:50

 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 4 w sali nr V,  odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

 stanowiącej lokal mieszkalny czteropokojowy o pow. 67,09 m kw. wraz z pomieszczeniem przynależnym 

należącej do dłużnika

położonej: 97-400 Bełchatów, Os. Dolnośląskie 341/7,

              dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 43034/2 [NKW: PT1B/00043034/2]

Suma oszacowania wynosi 238 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

ING Bank Śląski SA Centrala - Departament Obsługi Rozliczeń 42 10500161 5269 0000 2017 8120 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Dolnośląskie 341/7
Miasto: Bełchatów
Wojewodztwo: łódzkie
 
 
  Copyright © 2022, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.